Navštívila som medzinárodné inštitúcie, ktoré dohliadajú na ochranu základných práv aj na Slovensku

26.11.2017

Uplynulé dni som s kolegami a kolegyňami strávila v Štrasburgu, v ktorom sídli Európsky súd pre ľudské práva, Európska ombudsmanka, Rada Európy a jeho Európsky výbor proti zabráneniu mučenia a iného neľudského zaobchádzania. Tieto inštitúcie rozhodujú alebo monitorujú prípady, keď dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd ľudí, ktorí sa nedomôžu ochrany na národnej úrovni.

Keďže Európsky súd pre ľudské práva rozhoduje aj slovenské prípady, s Polinou Roussilova-Kucerovou zo súdu sme sa rozprávali o možnosti poskytovať stanoviská verejného ochrancu práv súdu k týmto prípadom. S poradcom komisára pre ľudské práva Rady Európy Christianom Mommersom sme sa venovali diskriminácii v našom školstve, pre ktoré Európska komisia začala voči Slovensku, ale aj Česku, Maďarsku a Rumunsku konanie, na ktorého konci môže byť žaloba. Rada sa zaujíma aj o ochranu a postavenie príslušníkov LGBTI menšiny, keďže sme jedna z mála krajín Rady, ktorá negarantuje takmer žiadnu ochranu týchto ľudí.

Európsky výbor proti zabráneniu mučenia zase zaujímali nelegálne priestory na policajných staniciach, postavenie policajnej inšpecie z hľadiska jej nezávislosti a ochrana práv detí obmedzených na slobode v resocializačných a reedukačných zariadeniach. Teda všetko témy, ktoré otváral a na ktoré upozorňoval verejný ochranca práv v uplynulých rokoch.
Zobraziť všetky