Násilie na športoviskách

26.09.2011

Verejný ochranca práv usporiadal dňa 26. septembra 2011 seminár, ktorého obsahom bolo riešenie problémov násilia a neprístojného správania sa na športoviskách. Zúčastnili sa zástupcovia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej advokátskej komory, zástupcovia Slovenského futbalového zväzu, Únie ligových klubov, zástupcovia Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, denníka Šport a zástupca Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
Zobraziť všetky