Najlepší záujem dieťaťa musí byť na prvom mieste aj pri matkách vo výkone trestu

17.12.2021

Prijala som pozvanie na pracovné stretnutie s pani prezidentkou, ministerkou spravodlivosti a generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže k právnej úprave týkajúcej sa detí a matiek vo výkone trestu. Súčasná právna úprava umožňuje matkám odklad výkonu trestu odňatia slobody len po dobu jedného roka od pôrodu. Zároveň chýbajú špecializované zariadenia.

Ministerka spravodlivosti na stretnutí informovala o pláne dobudovania kapacít a zariadení pre ženy vo výkone trestu spolu s ich deťmi.

V tejto súvislosti som privítala ochotu riešiť situáciu, ale poukázala som aj na potrebu posilnenia možností ukladať alternatívne tresty. Z pohľadu zachovania práva na súkromný a rodinný život považujem, ak je to možné, za vhodnejšie nastavenie systému spôsobom, aby boli matkám maloletých detí ukladané alternatívne tresty, ktoré by boli vykonávané v domácom rodinnom prostredí, namiesto zriadenia väzenského pavilónu pre matky s maloletými deťmi, v ktorých by malé deti vyrastali v prostredí, ktoré je spojené s represiou.

Verím, že čoskoro sa podarí nastaviť systém tak, aby aj v prípade trestnej zodpovednosti matiek maloletých detí vystúpil do popredia najlepší záujem dieťaťa.Foto: KP SR
Zobraziť všetky