Nahlásené bariéry na UPSVaR v Bytči

05.06.2015

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa obrátila na verejnosť s výzvou "Nahlás bariéry", ktorej cieľom je zmapovať bariéry pre zdravotne hendikovaných ľudí na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku.

Do výzvy sa zapojil aj Martin Igonda, ktorý fotograficky aj písomne zdokumentoval bariéry na oddelení kompenzačných príspevkov pre zdravotne ťažko postihnutých na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Bytči.

Martin je na vozíku a pri návšteve úradu musí prekonať viacero bariér ako príliš strmú rampu s nedostatkom manévrovacieho priestoru, priúzke vstupné dvere, ktoré sa otvárajú na nesprávnu stranu a niekoľko schodov.

Jeho postrehy a skúsenosti právnici kancelárie preskúmajú a vyhodnotia.

Viac info k výzve "Nahlás bariéry": https://www.vop.gov.sk/bariery

FOTO s popiskami: Martin Igonda
Zobraziť všetky