Nadviazanie vzájomnej spolupráce

09.04.2002

Na základe oficiálneho pozvania sa verejný ochranca práv pán P. Kandráč zúčastnil stretnutia v sídle českého verejného ochrancu práv pána 0. Motejla. Hlavným účelom stretnutia bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce, oboznámenie sa so skúsenosťami v rámci trojročného pôsobenia českej kancelárie verejného ochrancu práv .Na stretnutí boli prítomní vedúci českej kancelárie verejného ochrancu práv pán J. Kupka a tlačová hovorkyňa pána 0. Motejla pani M. Horáková. Za slovenskú stranu bola prítomná asistentka-poradkyňa verejného ochrancu práv pani H. Antalová.
Zobraziť všetky