! NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI NOVIEL ÚSTAVY SR A ZÁKONA O VEREJNOM OCHRANCOVI PRÁV!

01.04.2006

Od 1. apríla 2006 nadobúdajú účinnosť ústavný zákon č. 92/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2006 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Novelizované znenie Ústavy Slovenskej republiky ako aj úplné znenie zákona o verejnom ochrancovi práv spolu so zvýraznenými zapracovanými zmenami uvádzame v prílohe.
Informáciu o zmenách v právnom postavení verejného ochrancu práv v Slovenskej republike nájdete aj na stránke: www.vop.gov.sk/aktivity/tlacove_spravy/clanok.html?id=479
Zobraziť všetky