NAD PODUJATÍM HUMAN FORUM 2018 SOM TENTO ROK PREBRALA ZÁŠTITU

29.11.2018

Tento rok sa koná už piaty ročník ľudsko-právneho fóra HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorého iniciátorom je občianska platforma Nie v našom meste. Nad medzinárodnou konferenciou, ktorá spája akademickú, politickú a občiansku verejnosť, som spolu s prezidentom Andrejom Kiskom, primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom, rektorom Univerzity Mateja Bela Vladimírom Hiadlovským a dekanom Fakulty politických vied amedzinárodných vzťahov Branislavom Kováčikom, prebrala záštitu.

HUMAN FORUM 2018 sa venuje úlohe občanov v demokratickej spoločnosti. Vo svojom vystúpení som sa preto venovala téme “Ako byť aktívnym a zodpovedným občanom?” Odpoveď som hľadala v troch krokoch. Prvým je uvedomiť si, že každý z nás je pre spoločnosť dôležitý a že máme reálnu možnosť veci ovplyvniť. Za ďalší dôležitý krok považujem zaujímať sa o dianie okolo nás a snažiť sa identifikovať problémy a výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí. Ak sme presvedčení o tom, že máme možnosť ovplyvniť spoločnosť, máme prehľad o tom, čo sa deje v našom okolí a vieme pomenovať problémy a nedostatky, zostáva asi už len posledný krok - nezostať ľahostajným a začať zodpovedne využívať dostupné možnosti a nástroje, ktoré nám demokratická spoločnosť ponúka.
Zobraziť všetky