NA ZDRAVÍ V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH ZÁLEŽÍ

14.02.2020

Stretla som sa s riaditeľkou a zástupcami organizácie Zdravé regióny, ktorá od roku 2016 pracuje na zlepšovaní stavu a podmienok pre zdravie ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách. K riešeniu problémov pristupujú komplexne, keďže so zdravím úzko súvisí i  vzdelávanie, šírenie osvety ako aj zabezpečenie bývania a základných životných podmienok, akými sú prístup k pitnej vode či vybudovanie kanalizácie.

Viac ako 86 % zamestnancov a zamestnankýň v organizácii Zdravé regióny pochádza z  prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Pracujú ako asistenti či asistentky podpory zdravia, ktorých cieľom je zlepšovanie komunikácie s  lekármi a lekárkami, zdravotníckym personálom a ľuďmi z komunity. V  pôrodniciach tvoria komunikačný most medzi personálom a rodičkami, šíria osvetu a pomáhajú tiež prekonávať jazykovú bariéru.

Zdravé regióny sa plánujú zamerať aj na špecifické a cielené osvetové aktivity, ktoré považujem za veľmi dôležité. Zároveň aktuálne vytvárajú špeciálnu pracovnú skupinu zameranú všeobecne na zmenu podmienok pre zdravie v marginalizovaných komunitách. Súčasťou tejto aktivity bude aj  zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv a verím, že aj táto iniciatíva pomôže dosiahnuť zmeny k lepšiemu.
Zobraziť všetky