NA SPOLOČNOM ZASADNUTÍ VÝBOROV EURÓPSKEHO PARLAMENTU V BRUSELI PRÁVE HOVORÍM O OCHRANE PRÁVA NA PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

27.11.2018

Práve prezentujem problematiku malých vodných elektrární, ktorej sa kancelária v oblasti ochrany práva na priaznivé životné prostredie dlhodobo venuje. V roku 2016 narastali sťažnosti občanov na postup orgánov pri hodnotení vplyvov týchto stavieb na životné prostredie a pri povoľovaní ich výstavby. Kancelária preto zrealizovala prieskum, v ktorom zistila, že dochádzalo k závažnému porušovaniu viacerých základných práv s slobôd. Porušovanie princípov dobrej správy malo až systematický charakter, keďže rovnaké pochybenia sa viacnásobne opakovali pri povoľovaní stavieb. Často sa povoľovali len na základe potreby plniť ciele výroby energie v obnoviteľných zdrojoch.

Výstavba malých vodných elektrární sa však dotýka nás všetkých, ovplyvňuje charakter krajiny špecifickým hlukom, zmenou hladiny podzemných vôd, zatápaním, vysúšaním, zmenou mikroklímy či riečnych ekosystémov.

Porušovanie základných práv v tejto oblasti je závažným zlyhaním, ktoré ovplyvňuje budúcnosť životného prostredia.
Zobraziť všetky