NA GENERÁLNEHO PROKURÁTORA NAVRHUJEM JOZEFA ČENTÉŠA

29.09.2020

Som presvedčená, že funkciu generálneho prokurátora alebo prokurátorky by mala zastávať nezávislá osobnosť, ktorá preukázala svoju vysokú odbornosť, profesionalitu a o ktorej morálnom kredite niet pochýb. Po dôkladnom zvážení týchto kritérií som sa rozhodla na tento post navrhnúť Jozefa Čentéša.

Jozef Čentéš bol v minulosti zvolený na post generálneho prokurátora, no exprezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať do funkcie. Ústavný súd v roku 2014 rozhodol, že takýmto konaním došlo k porušeniu jeho základných práv.

Nevymenovanie za generálneho prokurátora, ktoré bolo Ústavným súdom potvrdené ako porušenie základného práva byť volený do verejnej funkcie, považujem za obzvlášť vážne pochybenie. V rámci aktuálneho návrhu tejto osobnosti, okrem zhodnotenia kritérií profesionality, odbornosti a morálnosti, ide aj o istú symboliku a možnosť nápravy vďaka umožneniu kandidatúry a otvoreniu cesty k využitiu základného práva byť volený.
Zobraziť všetky