NA DETI NESMIEME ZABÚDAŤ PO CELÝ ROK

31.05.2013

Deťom, ich právam a problémom by sa dospelí mali venovať 365 dní v roku, nie iba pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, hovorí verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

MDD je však jednou z príležitostí na to, aby sme opäť hovorili napríklad o posilnení ochrany práv detí. Kancelária verejného ochrancu práv opätovne upozorňuje na fakt, že Slovensko si nesplnilo jeden zo svojich záväzkov a stále nezriadilo funkciu špecializovaného detského ombudsmana. Aj keď nám za to hrozí napomenutie od OSN, možné riešenia tejto situácie sú stále iba na papieri a kolujú medzi úradníkmi a rôznymi pracovnými skupinami.

Kancelária verejného ochrancu práv už 4 roky prevádzkuje internetovú stránku www.detskyombudsman.sk. Deti na nej nájdu nielen množstvo užitočných informácií o problematike ochrany svojich práv, no zároveň môžu prostredníctvom tejto stránky hľadať riešenia svojich problémov a dostať odpovede na svoje otázky. Od 1. júna 2009 právnici Kancelárie verejného ochrancu práv prostredníctvom tejto stránky odpovedali už na 2.521 rôznych detských otázok a o mnohom svedčí aj fakt, že ich počet každým rokom rastie. „Z nášho pohľadu je dôležité, že kým iní len dookola hovoria o tom, akým spôsobom ustanoviť detského ombudsmana, naša Kancelária každý deň rieši niekoľko konkrétnych detských problémov. Poskytujeme deťom usmernenia a pomáhame im často aj v hraničných životných situáciách,“ uviedol Marián Török, vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv.

 

rok

 

2009

(od 1.6.)

2010

2011

2012

2013

(k 30.5.)

Celkom

počet otázok

171

374

848

851

277

2.521

Na každú otázku príde deťom elektronická odpoveď najneskôr do 3 pracovných dní, a to aj napriek tomu, že právnici Kancelárie verejného ochrancu práv to vykonávajú nad rámec svojich pracovných povinností. Približne polovica detí sa na nás obracia so svojimi školskými problémami, riešime tiež rodinnoprávne otázky, spory s rodičmi, otázky výživného, spôsobilosti na právne úkony, či sociálnych dávok. Počas prázdnin zasa pribúdajú „letné“ otázky o brigádach, hľadaní si práce, no, žiaľ, aj vážne témy súvisiace s alkoholom. Na stránke sú zároveň zverejnené odpovede a rady na najčastejšie sa opakujúce detské otázky.




Zobraziť všetky