NAĎALEJ HOVORÍME NAHLAS O PÔRODOCH

20.10.2021

Prijali sme oslovenie organizácie Ženské kruhy na spoluprácu vo forme edukačných videí o pôrodníckej starostlivosti, ktoré organizácia pripravuje spolu s Maiou Martiniak, režisérkou filmu Neviditeľná, víťaznou snímkou minuloročného festivalu Jeden svet.

Vo videu budeme spolu s gestorkou prieskumu Martinou Thominet a členkou odborného tímu Norou Konrády Belíovou hovoriť o našich zisteniach, ktoré poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia, práva na informovaný súhlas, na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej a psychickej integrity, ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia. Okrem toho sa zameriame aj na informácie o tom, aké práva majú rodiace ženy, pacienti a pacientky a aké sú ich možnosti v prípade, keď sa domnievajú, že ich práva boli porušené.

Keď budú videá hotové, budete ich môcť vzhliadnuť na informačných kanáloch Ženských kruhov, ako aj na našich stránkach na sociálnych sieťach.
Zobraziť všetky