NAŠA SPOLOČNOSŤ BY MALA BYŤ ĽUDSKY TOLERANTNÁ

05.08.2020

V najnovšom vydaní podcastu Pestrý špeciál sa spolu s ďalšími osobnosťami vyjadrujem, ako vnímam životnú situáciu LGBTI ľudí a význam Dúhového PRIDE.

„PRIDE je pre mňa vyjadrením aktívneho občianskeho postoja k téme rôznorodosti v spoločnosti. Slovensko je demokratickým a právnym štátom, ktorého určujúci charakter sa potvrdzuje práve aj vo forme občianskeho aktivizmu podporujúceho myšlienku inklúzie všetkých ľudí. Ľudí nie rovnakých, ale rovných v dôstojnosti a právach.

Aktuálnu situáciu LGBTI ľudí na Slovensku vnímam ako ťaživú, pretože v našom širšom spoločenskom diskurze sa veľmi zložito uplatňujú odborné argumenty voči nastaveniu vnímania väčšinovej spoločnosti založenej na predsudkoch o slobodnej voľbe vlastného životného štýlu LGBTI ľudí. Nereflektujeme odborné hlasy upozorňujúce na to, že sexuálna orientácia nie je voľbou, ale výsledkom vnútorného nastavenia, ktoré je človeku dané.

Názornou ukážkou takéhoto vnímania bolo aj prerokovanie mojej výročnej správy za rok 2019, v priebehu ktorého sa prejavila miera našej nevedomosti a nepochopenia týchto otázok. Vyjadrenia prameniace z nedostatku vedomosti a pochopenia na jednej strane hlboko zraňujú LGBTI ľudí, na strane druhej budujú pocit ohrozenia väčšiny. Naša spoločnosť by mala nielen poskytovať právne garancie na úrovni aspoň medzinárodného minimálneho štandardu, ale mala by byť aj ľudsky tolerantná. Ak ako spoločnosť, zatiaľ, volíme cestu právne nevidieť LGBTI menšinu, zvyšujeme tým tenziu v spoločnosti. Zároveň sa vzďaľujeme od našich partnerov v medzinárodných spoločenstvách, pre ktorých je myšlienka, „ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti právach”, zaväzujúca aj vo vzťahu k LGBTI menšine.“

Viac v špeciálnom vydaní podcastu.
Zobraziť všetky