NAŠA KOLEGYŇA ZÍSKALA OCENENIE ZA DLHOROČNÚ PRÁCU V OBLASTI OCHRANY ZÁKLADNÝCH PRÁV OSÔB VO VÄZNICIACH

22.11.2019

Zbor väzenskej a justičnej stráže si tento rok pripomína 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Pri tejto príležitosti sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“ v Omšení, na ktorej získala právnička Kancelárie verejného ochrancu práv Andrea Bachová významné ocenenie. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže jej udelil čestnú medailu za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti dodržiavania základných práv a slobôd osôb nachádzajúcich sa vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody. Jej cieľom je dohliadať na uplatňovanie európskych štandardov v slovenských väzniciach, možnosť osobne napredovať a vzdelávať sa.

Našej právničke zo srdca gratulujem a za Kanceláriu verejného ochrancu práv vyjadrujem vďaku za ocenenie.
Zobraziť všetky