NAŠA ČINNOSŤ PRINÁŠA REÁLNE ZMENY

15.01.2020

Pred dvomi rokmi tesne pred Vianocami prišlo niekoľko desiatok hasičov o výsluhový dôchodok. Odňalo im ho ministerstvo vnútra a zároveň im hrozilo uložením povinnosti vrátiť neprávom vyplatený výsluhový dôchodok. Problém sa týkal hasičov, ktorí skončili výkon služby v rokoch 2008 až 2010 a požiadali Sociálnu poisťovňu o starobný, prípadne predčasný starobný dôchodok zo všeobecného systému. Ak však o dôchodok požiadali, nemali už nárok na výsluhové zabezpečenie z osobitného systému. Mnohí hasiči zostali iba s minimálnym príjmom nedosahujúcim ani životné minimum. Takmer 40 z nich sa na mňa obrátilo a žiadalo o pomoc.

Prípad som preskúmala a skonštatovala som, že uvedeným postupom došlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb. Na túto skutočnosť som upozornila ministerstvo, no z jeho prvotnej reakcie z minulého roka vyplynulo, že sa s mojím záverom nestotožňuje.

Nedávno mi však bol doručený ďakovný list od Asociácie hasičov na dôchodku za moju iniciatívu v celej veci. V liste ma informovali o prijatí novely zákona, ktorá situáciu dotknutých hasičov vyrieši a vyjadrili názor, že podľa nich práve moje kroky viedli k tomu, aby sa na ministerstve vnútra začali otázkou zodpovedne zaoberať a vo veľkej miere som k tejto zmene dopomohla. Cením si vďaku hasičov a som rada, keď naše aktivity prispievajú k zlepšovaniu systému a pomáhajú konkrétnym ľuďom na Slovensku.
Zobraziť všetky