NÚTENÉ NÁVRATY MUSIA BYŤ PREDOVŠETKÝM BEZPEČNÉ

26.06.2019

Dnes sa skončilo stretnutie, ktorého hlavnou témou bola otázka dodržiavania základných práv ľudí počas ich nútených návratov naspäť do ich domovských krajín. Ako sme niekoľkokrát na konferencii pripomenuli, najzávažnejším problémom na Slovensku je nedostatočne zabezpečená efektivita monitorovacieho systému. Riešením je funkčné monitorovanie priebehu návratu cudzincov domov a nezávislá kontrola zodpovedného orgánu – v našom prípade ministerstva vnútra.

Vízia zlepšenia monitorovacieho systému nútených návratov ako takých je odpoveďou, prečo sme sa stali spoluorganizátormi medzinárodného stretnutia zástupcov monitorovacích organizácií, ako aj orgánov, ktoré samotné návraty vykonávajú.
Zobraziť všetky