NÁSILIE NA ŽENÁCH DO VYSPELEJ SPOLOČNOSTI NEPATRÍ

25.11.2019

Násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších porušení ľudských práv po celom svete. Vo svojich rôznych formách predstavuje významný zásah do ľudskej dôstojnosti, ale aj závažné ohrozenie psychického či fyzického zdravia či dokonca života. Minulý týždeň nami otriasla správa o brutálnom násilí na Viole, na následky ktorého zomrela.

Dnes je Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Som presvedčená, že je nevyhnutné proti nemu bojovať, a preto som sa rozhodla zapojiť do kampane Organizácie spojených národov pod názvom Orange the World, ktorá bude spustená počas 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Tohtoročná téma sa nesie v myšlienke boja proti znásilneniu, ktorá v kontexte udalosti posledných dní naberá na závažnosti.

Musím povedať, že mi je veľmi ľúto, keď ako krajina nevyužívame všetky nástroje na ochranu dotknutých obetí a prevenciu tohto negatívneho javu v spoločnosti. Takýmto nástrojom je jednoznačne Dohovor o predchádzaní násilia na ženách, ktorého hlavné posolstvá sú však, žiaľ, dezinterpretované. Do praxe je potrebné dostať účinné opatrenia na riešenie problému násilia na ženách a našou úlohou by malo byť ich prijímanie, nie naopak.

Oranžová farba symbolizuje jasnejšiu budúcnosť bez násilia. Preto ak si oblečiete oranžovú farbu, prejavíte solidaritu v boji proti násiliu páchanému na ženách.

Do kampane sa zapájajú aj viaceré ambasády sídliace v Bratislave.

#OrangeTheWorld #16Days #GenerationEquality
Zobraziť všetky