MUSÍME DBAŤ AJ NA POTREBY NEPOČUJÚCICH, KTORÍ POUŽÍVAJÚ POSUNKOVÝ JAZYK

08.10.2020

Dnes som sa spolu s mojím tímom stretla s predsedom Slovenského zväzu nepočujúcich. Na stretnutí nás oboznámil so základnými problémami, s ktorými sa stretáva skupina nepočujúcich používajúca posunkový jazyk.

Poukázal najmä na mimoriadne nízky počet tlmočníkov a tlmočníčok. V tejto súvislosti upozornil na odporúčanie Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa týka zvýšenia počtu kvalifikovaných tlmočníkov a tlmočníčok vo verejnoprávnom vysielaní, na súdoch a v iných verejných službách. Predseda zväzu tiež zdôraznil dôležitosť prípravy právnej úpravy zodpovedajúcej potrebám dotknutej skupiny ľudí.

Na stretnutí sme hovorili aj o ďalšom zásadnom probléme, a to komunikácii a vzdelávaní nepočujúcich detí už od útleho veku. Zhodli sme sa, že v tomto smere je nevyhnutná inklúzia a zabezpečenie podmienok na jej realizáciu.Zobraziť všetky