MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SA DESEGREGÁCIOU MUSÍ VÁŽNE ZAOBERAŤ

25.10.2019

Na dnešnom stretnutí s ministerkou školstva Martinou Lubyovou sme sa snažili identifikovať najzávažnejšie prekážky, ktoré bránia prijatiu účinných opatrení vedúcich k desegregácii vzdelávacieho systému. Kancelária verejného ochrancu práv rieši problém diskriminácie rómskych detí v prístupe k vzdelaniu už od roku 2013. Na diskrimináciu dlhodobo upozorňuje aj Európska komisia, ktorá nedávno vyzvala SR, aby do dvoch mesiacov prijala účinné opatrenia na riešenie tejto problematiky, inak podá voči Slovensku žalobu.

Ministerku som upozornila, že školský zákon diskrimináciu a obzvlášť segregáciu síce zakazuje, no v praxi tento zákaz nie je dostatočne implementovaný. Absentuje účinný sankčný mechanizmus.

Zároveň som ministerku školstva informovala, že premyslené vytváranie školských obvodov môže pomôcť pri desegregácii. Pri vytváraní školských obvodov je potrebné zohľadňovať etnické a sociálne zloženie a kreovať ich tak, aby sa segregácii zabránilo a posilnila sa predovšetkým inklúzia a integrácia všetkých žiakov. Zhodli sme sa na potrebe vytvorenia pravidiel pri tvorbe inkluzívnych školských obvodov a vytvorení ďalších podporných a motivačných mechanizmov potrebných pre ich úspešnú implementáciu.

Na stretnutí sme diskutovali aj o potrebe zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti tých riešení, ktoré boli vytvorené a osvedčili sa v projektoch súvisiacich s desegregáciou.
Zobraziť všetky