MIMORIADNA SPRÁVA 2020

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová využila svoje právo ustanovené v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv“) a Národnej rade Slovenskej republiky predložila podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o situácii v riešení environmentálnych záťaží na území Slovenskej republiky“ spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.

Podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“

Mimoriadnu správu si môžete prečítať TU.

Prílohy k mimoriadnej správe sú dostupné TU.

List verejnej ochrankyne práv spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. je dostupný TU.

MIMORIADNA SPRÁVA 2018

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová využila svoje právo ustanovené v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv“) a Národnej rade Slovenskej republiky predložila podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.

Podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“

Verejná ochrankyňa práv zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že v súčasnosti ešte stále nie sú právoplatne ukončené všetky reštitučné konania k poľnohospodárskej a lesnej pôde, čo viedlo k vypracovaniu tejto mimoriadnej správy pre národnú radu a k postupu podľa už citovaného zákonného ustanovenia.

Mimoriadnu správu si môžete prečítať TU

MIMORIADNA SPRÁVA 2017

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová využila svoje právo ustanovené v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv“) a Národnej rade Slovenskej republiky preložila podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.

Podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“

Verejná ochrankyňa práv zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním niektorých orgánov sociálnoprávnej ochrany detí došlo k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, a to viedlo k vypracovaniu tejto mimoriadnej správy pre národnú radu a k postupu podľa už citovaného zákonného ustanovenia.

Mimoriadnu správu si môžete prečítať TU.

MIMORIADNA SPRÁVA 2016

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová využila svoje právo ustanovené v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv“) a Národnej rade Slovenskej republiky preložila podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.

Podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“

Verejná ochrankyňa práv zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním niektorých orgánov došlo k závažnému porušeniu základných práv a slobôd a to ma viedlo k vypracovaniu tejto mimoriadnej správy pre národnú radu a k postupu podľa už citovaného zákonného ustanovenia.

Mimoriadnu správu si prečítate na TU.

The full text of Extraordinary report is available here.


MIMORIADNA SPRÁVA 2013

Podľa § 24 Zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním niektorých orgánov došlo a dochádza nielen k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, ale aj to, že porušenie sa týka väčšieho počtu osôb a z nich aj veľkého počtu maloletých detí, najmä rómskej národnostnej menšiny, a to ju viedlo k vypracovaniu tejto „Mimoriadnej správy o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenej s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi NR SR.

Úplnú Mimoriadnu správu si môžete prečítať TU
a jej prílohu o uplatňovaní práva na vzdelanie TU.

The Public Defender of Rights's Extraordinary Report
regarding facts indicating serious violation of fundamental rights and freedoms by actions taken by some bodies (ENG.)

List verejnej ochrankyne práv prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi zo dňa 5. septembra 2014.

Odpoveď prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara na list verejnej ochrankyne práv zo dňa 2. októbra 2014