MIMORIADNE SI CENÍM OCENENIE NEMECKA A FRANCÚZSKA ZA ANGAŽOVANOSŤ V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV

27.05.2021

Dnes som mala česť osobne si prevziať nemecko-francúzske ocenenie za angažovanosť v oblasti ľudských práv a právneho štátu, ktoré mi bolo udelené v decembri minulého roka pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Pre pandemickú situáciu však nebolo možné osobne si ocenenie prevziať ešte v zime a z tohto dôvodu sme jeho odovzdanie posunuli na čas, keď bude situácia priaznivejšia.

Ocenenie udeľujú od roku 2016 francúzske a nemecké ministerstvá zahraničných vecí a dnes mi ho osobne odovzdali veľvyslankyňa Nemeckej spolkovej republiky J. E. Barbara Wolfová a veľvyslanec Francúzska Christophe Léonzi. V odôvodnení rozhodnutia venovať mi toto ocenenie obe krajiny uviedli, že mi ho udeľujú za zasadzovanie sa za práva rómskej menšiny, za reprodukčné práva a za humánne štátne karanténne opatrenia. Taktiež zmienili angažovanosť v otázkach rešpektovania rovnoprávnosti mužov a žien a boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.

Toto uznanie považujem za dôležitú a vzácnu spätnú väzbu k mojej činnosti a práci tímu Kancelárie verejného ochrancu práv. Vyjadrujem vďaku za vyzdvihnutie našich aktivít, ktoré často predstavujú beh na dlhé trate a opakované upozorňovanie na problémy. Poslaním inštitúcie verejného ochrancu alebo verejnej ochrankyne práv je upozorňovať na porušovanie práv a pomocou sily právnej argumentácie navrhovať odborné a efektívne riešenia na zlepšenie stavu, o čo sa v našich aktivitách neustále usilujeme.

Ešte raz vďaka za ocenenie mojej a našej práce.

Na obrázku môže byť 1 osoba a interiér

Foto: Francúzske veľvyslanectvo
Zobraziť všetky