Mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv

20.08.2013

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová predložila Národnej rade Slovenskej republiky „Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ a zároveň aj návrh, aby bola táto správa prerokovaná už na najbližšej (septembrovej) schôdzi NR SR.

V prípade záujmu si kompletnú Správu môžete prečítať TU

a prílohu o uplatňovaní práva na vzdelanie TU.




Zobraziť všetky