Podľa § 24 Zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“
Zistila som skutočnosti nasvedčujúce tomu, že konaním niektorých orgánov došlo a dochádza nielen k závažnému porušeniu základných práv a slobôd, ale aj to, že porušenie sa týka väčšieho počtu osôb a z nich aj veľkého počtu maloletých detí, najmä rómskej národnostnej menšiny, a to ma viedlo k vypracovaniu tejto „Mimoriadnej správy o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenej s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi NR SR.

                                                                                                                            JUDr. Jana Dubovcová
                                                                                                                           verejná ochrankyňa práv

Úplnú Mimoriadnu správu si môžete prečítať TU
a jej prílohu o uplatňovaní práva na vzdelanie TU.

The Public Defender of Rights's Extraordinary Report
regarding facts indicating serious violation of fundamental rights and freedoms by actions taken by some bodies (ENG.)

List verejnej ochrankyne práv prezidentovi Policajného zboru Tiborovi Gašparovi zo dňa 5. septembra 2014.

Odpoveď prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara na list verejnej ochrankyne práv zo dňa 2. októbra 2014