MIGRÁCIA NEOHROZUJE, ALE SKÔR OBOHACUJE KULTÚRU PRIJÍMAJÚCEJ KRAJINY

09.01.2020

Dnes sme sa zúčastnili diskusie o migrácii a utečenectve v Klube preživších holokaust, ktorú moderovala vedúca klubu Eva Mosnáková. O odborný príspevok sa podelila Jarmila Bednaříková z Masarykovej univerzity, ktorá upozornila, že migrácia je azda najčastejším javom v ľudských dejinách. Zároveň vyzdvihla, že väčšinou viedla k posunutiu tamojšej kultúry a integrácii prichádzajúcich ľudí. Súčasný pohľad priblížil Azim Farhadi pochádzajúci z Afganistanu, ktorý pomáha utečencom v krízových oblastiach a Zuzana Števulová, bývalá dlhoročná riaditeľka Ligy za ľudské práva, vysvetlila aktuálny stav slovenských centier pre utečencov a realitu toho, aký negatívny postoj vysiela majorita voči cudzincom v našej krajine.

Aby sme vedeli cudzincov úspešne zapojiť do našej spoločnosti, musíme im rozumieť. Dať najavo záujem a ochotu pomôcť, pretože práve otvorenosť sa v našej krátkej histórii ľudstva preukázala ako tá správna cesta. Grécka kultúra bola tiež kedysi “barbarskou“, no v súčasnosti ju považujeme za pilier dnešnej spoločnosti.

Solidarita a pomocná ruka namiesto nepriateľstva, ktoré je len dôkazom strachu z neznámeho, sú teda v konečnom dôsledku veľmi prínosné a obohacujúce. Prvým krokom k dosiahnutiu spoločnosti smerujúcej k vzájomnému porozumeniu a priblíženiu kultúr, je však vzdelávanie. Práve vďaka nemu dosiahneme rešpekt nevyhnutný pre integráciu a spolužitie v symbióze.
Zobraziť všetky