Medzinárodný deň ľudských práv

06.12.2004

Začal sa Týždeň aktivít verejného ochrancu práv venovaný ľudským právam
Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv pripravila Kancelária verejného ochrancu práv v tomto týždni (od 6. - 10. decembra 2004) množstvo podujatí v rôznych regiónoch Slovenska s cieľom priblížiť širšej verejnosti informácie o ľudských právach a orgánoch, ktoré sa podieľajú na ich ochrane, ako aj informovať občanov o činnosti verejného ochrancu práv. Ďalší zo zámerov ombudsmana je aj zvyšovanie právneho vedomia verejnosti a získanie spätnej väzby o aktuálnom právnom povedomí občanov.

-Týždeň aktivít dnes odštartoval slovenský ombudsman doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. na Východnom Slovensku 1 . ročníkom z cyklu "Verejný ochranca práv deťom a mládeži". Začal sa stretnutiami so študentmi prešovskej Fakulty výrobných technológií TU Košice a so študentmi Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade.

- Zajtra 7.12. sa Pavel Kandráč stretne na besede so študentmi Združenej strednej školy služieb v Žiari nad Hronom a s deťmi z Detského domova v Novej Bani. Na stretnutiach odovzdá ocenenia študentom, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v súťažnom kvíze verejného ochrancu práv zameraného na ľudské práva, osobitne na práva dieťaťa.

- V stredu 8.12.2004 sa uskutoční i stretnutie s obyvateľmi Domu sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni, k téme praktického uplatňovania základného ľudského práva na primerané hmotné zabezpečenie.

- Vo štvrtok dňa 9. 12.2004 sa uskutoční Medzinárodná konferencia Kancelárie verejného ochrancu práv a Slovenského národného strediska pre ľudské práva: VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM V BOJI PROTI DISKRIMINÁCII, ktorej hlavným organizátorom je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva s finančnou podporou Medzinárodného vyšegrádskeho fondu a Úradu vlády Slovenskej republiky. Záštitu nad konaním konferencie prevzal podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny Pál Csáky. Pozvanie slovenského kolegu prijali aj ombudsmani, (resp. ich zástupcovia ) krajín V4, v špeciálnom paneli konferencie.

- V piatok 10. 12. 2004 na Medzinárodný deň ľudských práv, vyvrcholí Týždeň aktivít k ľudským právam - druhým ročníkom dňa otvorených dverí v Kancelárii verejného ochrancu práv: „U ombudsmana dvere dokorán“. Verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč CSc., pracovníci a právnici Kancelárie VOP pozývajú občanov a zástupcov médií do priestorov kancelárie na Nevädzovej ul. č. 5 v Bratislave od 8.00 do 18.00 hod., nielen na osobné stretnutie. Ponúkajú aj možnosť využiť odbornú konzultáciu a pomoc pri ochrane ich základných práv a slobôd.

Zobraziť všetky