Medzinárodný deň ľudských práv

10.12.2004

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv uskutočnila Kancelária verejného ochrancu práv v týždni od 6. - 10. decembra 2004 viacero podujatí s cieľom priblíženia informácií o činnosti verejného ochrancu práv širšej verejnosti, zvyšovania právneho vedomia obyvateľov Slovenska v oblasti ľudských práv a orgánov ochrany práva, získanie spätnej väzby o aktuálnom povedomí danej problematiky podľa vybraných kritérií. Uskutočnil sa 1. ročník z cyklu "Verejný ochranca práv deťom a mládeži" vo forme prednášok a kvízov na stredných školách tematicky zameraných na problematiku ľudských práv, osobitne na práva dieťaťa,ale i neformálne stretnutie s obyvateľmi Domu sociálnych služieb k téme praktického uplatňovania práva na primerané hmotné zabezpečenie. Tak ako i v predchádzajúcom roku sa v deň Medzinárodného dňa ľudských práv - 10. decembra - v priestoroch kancelárie v Bratislave uskutočnila akcia "U ombudsmana dvere dokorán", v rámci ktorej sa mohli záujemcovia bližšie oboznámiť s činnosťou verejného ochrancu práv v rámci predĺžených stránkových hodín v čase od 8.00 do 18.00hod.
Zobraziť všetky