Medzinárodný deň detí v Kancelárii verejného ochrancu práv

01.06.2006

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravila Kancelária verejného ochrancu práv viacero podujatí. 31. mája 2006 sa v Kancelárii verejného ochrancu práv uskutočnila tlačová konferencia o najčastejšie porušovaných právach dieťaťa preukázaných verejným ochrancom práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti v Slovenskej republike. Následne sa v rámci pokračovania v cykle stretnutí a besied projektu „Verejný ochranca práv deťom a mládeži“ sa v dňoch od 31. mája 2006 do 6. júna 2006 uskutočnilo päť stretnutí - so študentmi stredných škôl, zariadenia pre matky s deťmi a diagnostického centra.

1. júna – na Medzinárodný deň detí v rámci už tradične organizovaného podujatia „Deň otvorených dverí pre dieťa a rodinu“ sme predĺžili úradné hodiny do 18. hodiny.

Dňa 2. júna 2006 sa verejný ochranca práv zúčastnil živej prehliadky XIII. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebnovýchovných sanatórií spojeného so slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže hudobno-tanečnej, výtvarnej, literárnej a dramatickej tvorby.

Problematika práv detí bola i predmetom v poradí druhého stretnutia s mamičkami z materského centra v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo 8. júna 2006.

Potrebu ochrany a dodržiavania práv najmenších pracovníci Kancelárie verejného ochrancu práv prezentovali i prostredníctvom médií – televízie Markíza, Slovenskej televízie, Mestskej televízie Trnava ako aj podporou vo forme účasti na podujatiach, napríklad na 16. ročníku najmilšieho koncertu roka, organizovanom Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar či účasťou na slávnostnom vyhodnotení projektu Národného osvetového centra, občianskeho združenia Športom proti drogám a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky "Prečo som na svete rád/rada" s protidrogovou tematikou.
Zobraziť všetky