Medzinárodné fórum: Demokracia v ohrození?

09.12.2014

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv vyjadrili obyvatelia Banskej Bystrice svoj nesúhlas s narastajúcim extrémizmom a významný deň si uctili sériou podujatí.

Občianska platforma Nie v našom meste zorganizovala rôzne aktivity, súčasťou dvojdňového programu bolo aj medzinárodné fórum pod názvom Demokracia v ohrození?

Verejná ochrankyňa práv prevzala záštitu nad podujatím Nie v našom meste a zúčastila sa medzinárodného diskusného fóra, ktoré sa konalo dňa 9. decembra 2014 na pôde Univerzity Mateja Bela, za prítomnosti bývalého primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu, veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku Theodora Sedwicka a dekana Fakulty medzinárodných vzťahov a politických vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Jána Kopera.

Diskutovalo sa o zdrojoch a príčinách nárastu extrémizmu na Slovensku, ale aj v Európe.

Verejná ochrankyňa práv s bývalým primátorom Banskej Bystrice Petrom Gogolom a veľvyslancom Spojených štátov amerických na Slovensku Theodorom Sedwickom.

Medzinárodného diskusného fóra sa zúčastnil aj dekan Fakulty medzinárodných vzťahov a politických vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ján Koper.

Súčasťou programu podujatia Nie v našom meste boli aj rôzne kultúrne podujatia.

Foto: Oľga Bindasová
Zobraziť všetky