Medzinárodná konferencia

29.06.2006

Dňa 29. júna 2006 organizovala Kancelária verejného ochrancu práv v spolupráci so Zborom väzenskej a justičnej stráže medzinárodnú konferenciu "Ochrana práv osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená", ktorá sa uskutočnila v Omšení za účasti verejného ochrancu práv Českej republiky, zástupcov justície, prokuratúry, akademickej obce a ďalších odborníkov. Účastníci konferencie venovali pozornosť ochrane základných práv a slobôd so zameraním na prevenciu zlého zaobchádzania s osobami, ktorých osobná sloboda bola obmedzená.
Zobraziť všetky