Medzinárodná konferencia

10.11.2004

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč dňa 10. novembra 2004 v spolupráci s občianskym združením Prevencia V&P organizoval medzinárodnú konferenciu "Práva dieťaťa a ich ochrana", ktorá bola XIII.-tym pokračovaním z cyklu Dieťa v ohrození. Konferencia sa uskutočnila za účasti predstaviteľov akademickej obce, štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, odborníkov z oblasti práva a psychológie zaoberajúcich sa problematikou právnej úpravy a postavenia dieťaťa, najmä vo vzťahu k uplatňovaniu Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku.
Zobraziť všetky