Medzinárodná konferencia: Právo detí na úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj

25.10.2005

Dňa 25. októbra 2005 sa v budove sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave uskutočnil XIV. ročník cyklu konferencií a seminárov „Dieťa v ohrození“. Základnou témou tohto ročníku bola problematika „Práva detí na úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj“. Obsah konferencie bol zameraný na právne, pedagogické, psychologické a sociálne aspekty výchovy a vzdelávania detí, ochranu práv dieťaťa v spoločnosti ako aj pôsobenie štátnych a neštátnych subjektov pri uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa. Organizátorom konferencie bol verejný ochranca práv v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a s Detským fondom Slovenskej republiky.

Zobraziť všetky