Medzinárodná konferencia "Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva"

10.05.2005

Dňa 10. mája 2005 sa za účasti zástupcov ombudsmanských inštitúcií krajín V4, Rakúska a miestneho ombudsmana z Talianska, právnikov, psychológov, pedagógov, zástupcov orgánov verejnej správy a mimovládnych organizácií uskutočnila medzinárodná konferencia „Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva“, organizovaná Kanceláriou verejného ochrancu práv. Záštitu nad konaním konferencie prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Obsah konferencie bol zameraný na trestnoprávne, kriminologické, penologické, pedagogické, psychologické a sociálne problémy súvisiace s trestným konaním. Najčastejšie diskutovanými problémami boli rekodifikácia trestnoprávnych predpisov, najmä v súvislosti s trestným konaním nad "mládežou", postavenie obetí v trestnom konaní, obmedzenie osobnej slobody pri výkone väzby a trestu odňatia slobody a praktické problémy pri výkone činnosti ombudsmanov v oblasti trestného práva.
Zobraziť všetky