MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN PRIPOMÍNA, ŽE BOJ ZA PRÁVA ŽIEN EŠTE NESKONČIL

08.03.2021

Medzinárodný deň žien sa historicky viaže na boj žien za ich práva, či už volebné právo, alebo spravodlivejšie pracovné podmienky.

Nie je to tak dávno, čo ženy na našom území nemohli voliť a ani byť volené. Len minulý rok sme si pripomenuli storočnicu od zavedenia volebného práva žien. Boj za ich práva sa však presadením tejto možnosti neskončil. Ešte stále čelíme platovej nerovnosti, problému neplatenej práce v domácnostiach, nerovnomernému zastúpeniu žien v politike či vysokých funkciách, zľahčovaniu a nedostatočnému riešeniu násilia na ženách, sexuálnemu obťažovaniu, sexizmu, snahám o okliešťovanie reprodukčných práv žien a ďalším problémom prameniacich z rodovej nerovnosti.


Aj v rámci mojej činnosti sa venujem podpore a ochrane práv žien. Upozorňujem napríklad na nezákonné sterilizácie rómskych žien z minulosti, s ktorými sa Slovenská republika ešte nevysporiadala a odporúčam zabezpečiť prístup k účinným prostriedkom nápravy a primerané odškodnenie. Taktiež realizujem veľký prieskum so zameraním na možné porušovanie práv žien pri pôrodoch.

V demokratických zriadeniach je potrebné poukazovať na neprávosti a hľadať efektívne riešenia na ich odstránenie. Prajem si, aby sa vďaka dlhodobému upozorňovaniu na potrebu rešpektu k právam žien zo strany občianskej verejnosti, ľudskoprávnych aktivistiek a aktivistov a ďalších aktérov a aktérok darilo v tejto oblasti presadzovať pozitívne zmeny.

Zároveň som rada, že dnes pri príležitosti pripomenutia MDŽ budem mať možnosť zúčastniť sa na virtuálnom stretnutí so zástupkyňami a zástupcami štátnych organizácií či ambasád ako aj zástupkyňami a zástupcami organizácií, ktoré sa venujú presadzovaniu práv žien.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Medzinárodny den žien pripomína, že boj za práva žien sa ešte neskončil Verejná ochrankyna práv“
Zobraziť všetky