Medzi prioritami verejného ochrancu práv zostanú na najbližších 5 rokov zraniteľné skupiny ľudí

31.03.2017

Milí fanúšikovia verejného ochrancu práv, dovoľte mi, aby som sa vám ako nová verejná ochrankyňa práv predstavila a aby som vám predstavila základné východiská verejného ochrancu práv na najbližšie obdobie. Mojou ambíciou je byť čo najbližšie k ľuďom, ktorých základné práva a slobody sa dostali do kolízie so štátnymi inštitúciami, preto sa Vám budem, rovnako ako moja predchodkyňa pani Jana Dubovcová, prihovárať nielen na oficiálnej stránke verejného ochrancu práv, ale aj na sociálnych sieťach verejného ochrancu práv. Prajem si, aby všetci ľudia na Slovensku mali dostatok informácií o činnosti verejného ochrancu práv na to, aby si vedeli uplatniť ochranu svojich základných práv.

Témy, ktorým sa mienim hlbšie venovať, sa budú týkať najviac zraniteľných skupín obyvateľstva: detí, seniorov, menšín, osôb so zdravotným postihnutím. Samozrejme, náplňou práce verejného ochrancu práv zostáva preskúmavanie každého jedného individuálneho podnetu od jednotlivca aj právnickej osoby. Viac nájdete v mojom príhovore zo stredajšieho skladania sľubu na Bratislavskom hrade. Bližšiu víziu pre verejného ochrancu práv na najbližšie roky predstavím už čoskoro na tlačovej konferencii.
Zobraziť všetky