MEDZI MOJIMI PRIORITAMI NA ROK 2019 SÚ PESTÚNSTVO, BEZBARIÉROVOSŤ ČI PRÁVO NA BÝVANIE

22.01.2019

Tento rok budem otvárať nové témy a taktiež budem pokračovať v tých, ktorými som sa zaoberala už v minulom roku. Pozornosť naďalej venujem zariadeniam pre seniorov a situácii v reedukačných centrách. Okrem procesov adopcií, ktoré kancelária skúmala v roku 2018, sa v tomto roku chcem zamerať aj na pestúnsku starostlivosť.

Plánujem otvoriť aj novú tému s cieľom preskúmať riešenie problémov spojených s bezdomovectvom a právom na bývanie. Taktiež sa pustím do doposiaľ kanceláriou neprebádanej oblasti, a to ochrany a porušovania práv právnických osôb. Konkrétne sa zameriam na to, ako fungujú registre v rámci procesov digitalizácie, čo by malo byť prospešné osobitne pre malých a stredných podnikateľov. Ďalšou témou budú štátom riadené a vlastnené podnikateľské subjekty, prostredníctvom ktorých má štát ústretovo pristupovať k plneniu medzinárodnoprávnych záväzkov, napríklad v rámci bezbariérového prístupu k poštovým službám alebo cestovaniu.

Okrem toho je množstvo tém, ktoré otvorila ešte moja predchodkyňa Jana Dubovcová a v ktorých stále nenastal žiadny alebo len veľmi malý posun pri ich riešení. Patria medzi ne prieťahy v reštitučných konaniach, desegregácia a právo na vzdelanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo prístup k pitnej vode, ktorými sa rovnako budem zaoberať aj v tomto roku.

Viac sa dočítate v článku.  
Zobraziť všetky