MDŽ PRIPOMÍNA AJ TO, ŽE VOLEBNÉ PRÁVO NEBOLO PRE ŽENY VŽDY SAMOZREJMOSŤOU

08.03.2019

Medzinárodný deň žien má vo svojej podstate veľmi hlboký význam. Spája sa s bojom za rovnoprávnosť, rovnosť v odmeňovaní či za základné práva a slobody, medzi ktoré patrí napríklad aj volebné právo. Nie je to až tak dávno, kedy ženy voliť jednoducho nemohli. V Československej republike získali túto možnosť v roku 1920.

Dnes sa ženy môžu slobodne rozhodovať, či a ako právo voliť a byť volené vo voľbách využijú. Nezabúdajme však, že v minulosti bola na stole otázka, ako tieto práva vôbec získať.
Zobraziť všetky