MAREC – MESIAC KNIHY ZAČÍNAME STRETNUTÍM S DEŤMI V KNIŽNICI

04.03.2020

Dnes sme sa spolu s mojimi kolegyňami stretli s deťmi, s ktorými sme sa rozprávali o ich právach a možnostiach ako ich chrániť. Venovali sme sa tiež otázke, kedy, ako a v ktorých prípadoch sa deti alebo ich rodičia môžu obrátiť na našu kanceláriu.

Viac o tom, v ktorých situáciách môžeme pomôcť, máte možnosť dozvedieť sa aj vy v našom Sprievodcovi galaxiou orgánov verejnej správy. Zorientuje vás v našich kompetenciách a oboznámi s modelovými situáciami, kedy sme oprávnení do vášho prípadu z​asiahnuť. Sprievodcu nájdete TU.

Na dnešnej diskusii sme sa s deťmi rozprávali aj o viacerých dalších témach, ktorými sa v kancelárii zaoberáme. Hovorili sme napríklad o diskriminácii a obzvlášť segregácii v školách, bezbariérovosti pre deti so zdravotným postihnutím či o kontrole dodržiavania právnych predpisov v oblasti školstva, kedy môžeme sledovať činnosť vedenia školy a školskej inšpekcie. Dotkli sme sa aj toho, ako prebiehajú konania, v ktorých dieťa vystupuje ako obeť násilia. Vtedy je potrebné, aby bolo dieťa vypočuté spôsobom, ktorý je primeraný jeho veku a aby preňho výsluch nepredstavoval ďalšiu traumu.

Stretávať sa s deťmi i mladými ľuďmi a diskutovať s nimi o ich právach považujem za veľmi dôležité, aby sa vedeli brániť v prípade, že budú ohrozené.
Zobraziť všetky