Mapa stránky verejného ochrancu práv

OZNAM COVID-19
Verejný ochranca práv
   • Životopis
   • História
   • Vznik a vývoj v Slovenskej republike
   • Predchodkyňa Jana Dubovcová
   • Predchodca Pavel Kandráč
V čom Vám môže pomôcť?
   • Pôsobnosť VOP
   • Právomoci VOP
   • Základné práva a slobody
   • Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy
PODAŤ PODNET
   • Postup pri podávaní podnetu
   • Otázky a odpovede k podávaniu podnetu
Výročné správy o činnosti
Správy z prieskumov a priority za rok 2021
Správy z prieskumov a priority za rok 2020
Polčas funkčného obdobia - rok 2019
Správy z prieskumov a priority za rok 2019
Správy z prieskumov a priority za rok 2018
Správy z prieskumov a priority za rok 2017
Správy z prieskumov a priority za rok 2016
Správy z prieskumov a priority za rok 2012
   • Správa o zbytočných prieťahoch v súdnom konaní
   • Správa o ochrane práv maloletých detí občanov SR...
   • Správa o výsledku prieskumu činností orgánov verejnej správy a verejnej moci
   • Správa o podmienkach činnosti orgánov sociálnoprávnej ochrany detí...
Správy z prieskumov a priority za rok 2013
Správy z prieskumov a priority za rok 2015
Správy z prieskumov a priority za rok 2014
Stanovisko k nezákonným sterilizáciám na Slovensku
Stanovisko k problematike práva párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku SR
Mimoriadne správy
Kancelária
   • Organizačný poriadok
   • Hospodárenie
   • Hľadanie budovy pre Kanceláriu - oficiálna korenšpondencia
   • Prebytočný majetok
   • Zmluvy, objednávky, faktúry
   • Kolektívne zmluvy
   • Pracovné príležitosti
   • Ochrana osobných údajov
   • Prehľad interných predpisov
Slobodný prístup k informáciám
Adresár liniek
   • Slovenská republika
   • Mimovládne organizácie
   • Organizácia spojených národov
   • Európska únia
   • Rada Európy
   • OBSE
   • Ďalšie zaujímavé kontakty a linky
   • Ombudsmani iných európskych krajín
   • Zaujímavé publikácie
Dokumenty
   • Ústava Slovenskej republiky
   • Základné medzinárodné dohovory týkajúce sa ochrany ľudských práv a základných slobôd
   • Iné právne zdroje
Profil verejného obstarávateľa
   • Verejné obsatrávanie 2021
   • Verejné obstarávanie rok 2020
   • Obstarávanie vizuálnej identity 2019
   • Výsledky obstarávania vizuálnej identity 2019
   • Obstarávanie vizuálnej identity 2018 - ZRUŠENÉ
   • Verejné obstarávanie rok 2019
   • Verejné obstarávanie rok 2018
   • Verejné obstarávanie rok 2017
   • Verejné obstarávanie rok 2016
   • Verejné obstarávanie rok 2015
   • Verejné obstarávanie rok 2014
      • Zákazky podľa § 9 ods. 9
      •
      • Zákazky podľa § 9 ods. 9 - štrvťročné správy
   • Archív verejného obstarávania
   • Verejné obstarávanie rok 2013
      • Zákazky s nízkou hodnotou do 30.6.2013
      • Podprahové zákazky do 30.6.2013
      • Zákazky podľa § 9 ods. 9 - zverejňovanie
      • Zákazky podľa § 9 ods. 9 - štvrťročné správy
      • Podlimitné zákazky od 1.7.2013
Kontakt a servis pre médiá
   • Tlačové správy a vyhlásenia
   • Archív - pdf
Kontakt
Úvodná stránka
PODAŤ PODNET
POMOC V NÚDZI
OMBUDSMANKIN SPRIEVODCA