MAJTE PREHĽAD O ĽUDSKÝCH PRÁVACH VĎAKA PRÍRUČKE

25.08.2021

Zúčastnili sme sa na prezentácii slovenskej verzie príručky ľudských práv. Táto slovenská verzia bola vytvorená Kálmánom Petötzom, členom Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku a Michalom Davalom, členom Rady vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a slúži na zorientovanie sa v základných oblastiach ľudských práv. Zatiaľ boli spracované štyri oblasti, a to súdne konanie a spravodlivý proces, zadržanie a zatknutie, sloboda prejavu a média a diskriminácia. Jednotlivé témy obsahujú odkazy aj na právne predpisy a príslušnú judikatúru tak Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj Ústavného súdu a poskytujú praktický návod pre zorientovanie sa v konkrétnej právnej situácii.

Príručka je veľmi užitočným zdrojom informácií o ľudských právach, prináša modelové situácie, príklady, prehľad ľudskoprávnych inštitúcií, medzi ktoré patrí aj verejný ochranca alebo ochrankyňa práv.

Ak sa chcete zorientovať v oblasti ľudských práv, príručku ľudských práv nájdete tu.

Na obrázku môže byť stôl a interiér
Zobraziť všetky