MÁ SLOBODA SLOVA HRANICE?

12.11.2019

So spomienkami na Nežnú revolúciu sa okrem iného vynárajú aj otázky spojené s hranicami slobody slova, prejavu či zhromažďovania. Pri príležitosti pripomínania si 30. výročia revolúcie som prijala pozvanie na diskusiu zameranú práve na tieto otázky. Čo by malo byť ešte dovolené a čo už naopak zakázané povedať? Kde začína a kde končí moja hranica slobody prejavu? Prečo za niektoré prejavy trestáme a druhé tolerujeme?

Všeobecne sa dá odpovedať výrokom Johna Locka, podľa ktorého sa naša sloboda končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Hranicou slobody slova sú teda práva a slobody iných ľudí, do ktorých nemožno neprimerane zasahovať. Môže to byť napríklad právo osoby na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti či právo na ochranu mena. K prekročeniu hranice slobody slova dochádza tiež napríklad vtedy, ak niekto úmyselne šíri nepravdivé správy v úmysle spôsobiť paniku, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia časti obyvateľstva alebo ak niekto šíri myšlienky či materiály, smerujúce k potláčaniu práv iných, popiera konkrétne historické skutočnosti o zločinoch režimov popierajúcich ľudské práva a slobody, svojimi slovami smeruje k hanobeniu rasy, presvedčenia alebo podnecuje k nenávisti k skupine. Tieto hranice slobody slova sú dané právnym poriadkom a vzťahujú sa aj na realizovanie slobody slova na internete. Tu sa ponúka otázka, či by sme dnes s ohľadom na súčasný stav slobody slova a prejavu na internete nemali prijímať nové zákony, určovať presnejšie hranice a podobne. Je potrebné si však uvedomiť, že ani zákonodarca nedokáže nikdy predvídať všetky možné situácie, ktoré v reálnom živote nastanú. Niekedy je vhodnejšie, obzvlášť v liberálnej demokracii rešpektujúcej osobnú autonómiu a spoločenskú rozmanitosť, používať pri výklade aktuálnych právnych predpisov a všeobecných ustanovení viac zdravého rozumu, než prijímať stále nové a nové právne úpravy.

O týchto a ďalších témach som dnes diskutovala v Novej Cvernovke spolu s docentom Martinom Kasardom z Fakulty masmédií a šachovým veľmajstrom a autorom niekoľkých relevantných publikácií Jánom Markošom.
Zobraziť všetky