Liga aktivistov pre ľudské práva v Slovenskej republike

25.03.2003

Dňa 25. marca 2003 v pamätný Deň boja za ľudské práva sa  na pôde Kancelárie verejného ochrancu práv uskutočnilo priateľské a zároveň pracovné stretnutie verejného ochrancu práv s riaditeľom Ligy aktivistov pre ľudské práva v Slovenskej republike Columbusom IGBOANUSI.
Účelom návštevy bola výmena skúseností na poli ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike. Obidve strany našli veľa spoločných problémov, s ktorými sa jednotlivci na nich vo svojich podaniach obracajú.
Zo vzájomných rokovaní vzišla dohoda o vzájomnej spolupráci, na základe ktorej sa v budúcnosti bude realizovať viacero spoločných aktivít na úseku ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike.
Zobraziť všetky