Legitimizácia obžaloby podávanej inými subjektami ako prokurátorom

01.07.2003

Dňa 27. júna 2003 navštívili verejného ochrancu práv páni Emilio Llera Suarez Barcena a Miguel A. Arias Senso – španielski prokurátori, ktorí sú autormi návrhu „Legitimácia obžaloby podávanej inými osobami alebo subjektami ako prokurátorom“. Tento materiál bol pripravený v rámci predvstupovej pomoci Slovenskej republike vo veci aproximácie právneho systému k právu Európskej únie.
Verejný ochranca práv v následnej diskusii predstavil svoj postoj k danej problematike a oboznámil hostí aj s ďalšími reformami v oblasti trestného práva v Slovenskej republike.
Obojstranne veľmi podnetná bola aj diskusia na tému poskytovania bezplatnej právnej pomoci na úrovni občanov členských štátov Európskej únie. Hostia prisľúbili odbornú pomoc v danej problematike.Zobraziť všetky