Kto sa koho bojí? Začíname sa báť sami seba

22.04.2016

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa zúčastnila diskusie Kto sa koho bojí, ktorá je súčasťou festivalu nových menšín [fjúžn]. Spolu s Petrom HunčíkomFedorom Gálom sa zhodli, že bez nášho vyrovnania sa s minulosťou neposunieme ďalej, nevystúpime z nášho strachu. Hoci nemáme reálnu hrozbu, sami ju postnupne budujeme. Verejná ochrankyňa práv v diskusii uviedla, že ponukou názorov postavených na hodnotách môžu osobnosti spoločenského života oslovovať ľudí, ktorí sú vo verejnom priestore stratení v názorovom smogu. Ako najväčšiu hodnotu, ktorú štáty a ľudia doteraz prijali, vidí ochrankyňa v ochrane základných práv. Ak sa nám nebude dariť túto hodnotu udržiavať, budeme mať menej slobody a demokracie.

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer sú moslimovia najmenej akceptovanou náboženskou skupinou v Európe. Najodmietavejší postoj k nim pritom vyjadrili obyvatelia v Českej republike a na Slovensku. Za spolupracovníkov by chcelo moslimov iba 37% z nás. “Frajerenie sa” našich detí s moslimom alebo moslimkou by  tolerovalo dokonca iba 16% ľudí na Slovensku. Na tieto štatistiky upozornila Nadácia Milana Šimečku, ktorá chcela pre festival nafotiť moslimov na Slovensku. Napokon sa našlo len 12 odvážnych ľudí, zvyšní oslovení sa pre strach nenechali odfotiť.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky