KONFLIKT ZÁUJMOV: ČLEN SÚDNEJ RADY NEMÔŽE BYŤ ADVOKÁTOM PODOZRIVEJ SUDKYNE

07.11.2019

Na základe informácií získaných z vyšetrovacieho spisu sa pre závažný konflikt záujmov jedného z členov súdnej rady, presnejšie Michala Mišíka, ktorý je zároveň advokátom podozrivej sudkyne Zuzany Maruniakovej, obraciam na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, predsedníčku Súdnej rady Slovenskej republiky Lenku Praženkovú a predsedu Slovenskej advokátskej komory Tomáša Boreca. Dnes som ich požiadala, aby zvážili využitie svojich právomocí a vyvodili dôsledky.

Národná rada Slovenskej republiky môže Mišíka odvolať, preto žiadam parlament, aby zvážil využitie tohto oprávnenia.

Ďalej žiadam predsedníčku súdnej rady, aby o skutočnostiach informovala všetkých členov súdnej rady a zvážila prijatie ďalších potrebných opatrení.

Pripomínam, že Slovenská advokátska komora môže v prípade Mišíka navrhnúť disciplinárne konanie a v tejto veci sa na predsedu SAK obraciam.

Viac v tlačovej správe ---> https://cutt.ly/jeYwsqX
Zobraziť všetky