Konferencia Učiaca sa škola vo Zvolene

16.12.2014

Právnici z Kancelárie verejného ochrancu práv dňa 15. decembra 2014 navštívili Základnú školu P. Jilemnického vo Zvolene. V rámci regionálnej konferencia Učiaca sa škola viedli kreatívnu dielňu na tému práv detí.

Tretí ročník konferencie s podtitulom Cesty do inej dimenzie (bez násilia, diskriminácie a intolerancie) sa zameral na ľudskoprávne vzdelávanie. Právnici kancelárie Renáta Zábojová a Juraj Jando žiakom druhého stupňa predstavili Dohovor o právach detí, ako aj stránku detského ombudsmana, na ktorú sa môžu deti a mládež obrátiť.

Súčasťou programu regionálnej vzdelávacej konferencie Učiaca sa škola boli rôzne diskusie za okrúhlym stolom a tvorivé dielne na tému ľudských práv, diskriminácie, šikany, extrémizmu, holokaustu, či rodovej rovnosti.Právnici z Kancelárie verejného ochrancu práv hovorili o detských právach, ktoré zakotvuje Dohovor o právach dieťaťa.

Tretí ročník konferencie vzdelával o ľudských právach.


Hovorilo sa aj o Malále, najmladšej laureátke Nobelovej ceny za mier.

Právnik z Kancelárie verejného ochrancu práv Juraj Jando so žiakmi druhého stupňa ZŠ P. Jilemnického.
Zobraziť všetky