Konferencia Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR

29.11.2012

Pri príležitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutím sa dnes pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku konala konferencia "Budovanie kapacity organizácií osôb so zdravotným postihnutím pre efektívnejšiu účasť na implementácii dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a na legislatívnych procesoch", ktorú zorganizovali Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Európske fórum zdravotného postihnutia.

V paneli o implementácii článkov 33 a 4.3 Dohovoru a podmienkach pre účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tvorbe legislatívy a monitoringu implementácie Dohovoru, vystúpila aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá hovorila predovšetkým o pôsobnosti, právomociach a možnostiach ombudsmana pri ochrane základných práv občanov.

 
Zobraziť všetky