KOMPLETNÉ VYJADRENIE K PROBLEMATIKE VZDELÁVANIA PRE RTVS

12.12.2020

Vo včerajších večerných Správach RTVS bola odvysielaná reportáž o podmienkach týkajúcich sa vzdelávania, v ktorej bola použitá časť vyjadrenia Kancelárie verejného ochrancu práv. Vzhľadom na to, že v príspevku nebolo použité celé naše stanovisko a bez jeho zvyšku môže pôsobiť významovo inak, zverejňujeme kompletné vyjadrenie v znení, v akom bolo poskytnuté RTVS:

„Verejná ochrankyňa práv sa na základe doručených podnetov zaoberá situáciou súvisiacou s mimoriadnym prerušením školskej výučby a otázkou jej obnovenia podmieneného testovaním žiakov a ich rodičov. Z predbežnej analýzy vyplýva, že dotknuté rozhodnutia ministra školstva majú postačujúci právny základ v školskom zákone. Posudzovanie prípadného porušenia základných práv však nepozostáva len zo skúmania formálneho súladu so zákonom, ale najmä naplnenia materiálnych podmienok nevyhnutnosti a primeranosti. Práve otázka primeranosti a nevyhnutnosti je v prípade preskúmavaných rozhodnutí sporná a v rozhodnutiach ministra školstva nedostatočne odôvodnená.“

Reportáž nájdete vo včerajších Správach RTVS so začiatkom od 9. minúty TU.
Zobraziť všetky