KOMISIA PRE ZAČLEŇOVANIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN DO VZDELÁVANIA, PRÁCE A SPOLOČNOSTI BUDE PRÍNOSOM

18.04.2019

Dnes som sa zúčastnila na prvom stretnutí komisie zameranej na začleňovanie zraniteľných skupín, na ktorej sa dohodla úzka spolupráca s ľudskoprávnym výborom. Tá by mala byť najmä o poskytovaní odborných stanovísk.

Činnosť tejto komisie považujem za veľmi prínosnú. Mne osobne naznačuje, na čo sa zamerať v prieskumoch, ktoré môžem v úrade verejného ochrancu práv iniciovať.
Zobraziť všetky