KOMISÁRKA RADY EURÓPY PRE ĽUDSKÉ PRÁVA O OHROZENÍ PRÁV ŽIEN

08.05.2020

Komisárka Dunja Mijatović uverejnila svoje stanovisko o obmedzovaní práv žien počas pandémie, v ktorom zároveň vyzvala na zabezpečenie ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.

Upozornila aj na situáciu na Slovensku, v ktorej som žiadala ministra zdravotníctva o zabezpečenie kvalitnej pôrodníckej starostlivosti so zreteľom na ochranu základných práv a slobôd a vychádzajúc z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Upozorňovala som predovšetkým na možnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu, neoddeľovanie novorodencov od matiek či prístup k adekvátnym formám tíšenia pôrodných bolestí. Taktiež som žiadala aj o garanciu prístupu k bezpečným interrupciám.

Viac v kompletnom stanovisku komisárky v angličtine.
Zobraziť všetky