KOMISÁRKA RADY EURÓPY PODPORUJE POTREBU VYRIEŠIŤ NEZÁKONNÉ STERILIZÁCIE PREVAŽNE RÓMSKYCH ŽIEN

19.07.2021

Dnes bol zverejnený list Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović adresovaný premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, v ktorom podporila aj moju snahu presadzovať potrebu efektívne a spravodlivo vyriešiť dlhodobý problém nezákonných sterilizácií prevažne rómskych žien.

Ako píše komisárka v liste, Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) považuje sterilizácie za závažný zásah do reprodukčného zdravia. Intervencia bez plného a informovaného súhlasu nie je v súlade s požiadavkou rešpektu k ľudskej dôstojnosti a slobode. Aj v prípade, že obeť súhlas formálne podpísala, spôsob, akým bol získaný, v nej mohol vyvolať pocit strachu, úzkosti. V týchto individuálnych prípadoch ESĽP konštatoval porušenie zákazu mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, ktorý je zakotvený v Európskom dohovore o ľudských právach.

Komisárka v liste poukazuje aj na to, že Slovenskú republiku na potrebu vysporiadať sa s problémom dlhodobo upozorňujú aj ďalšie medzinárodné inštitúcie, napríklad Výbor OSN pre ľudské práva. Poukazuje tiež na to, že aj Úrad Komisára/ky Rady Európy, na ktorom je aktuálne v čele, vyzýval Slovenskú republiku na nápravu ešte v roku 2003, kedy ju urgoval, aby zaviedla rýchlu, efektívnu a spravodlivú nápravu zahŕňajúcu ospravedlnenie a kompenzáciu.

Dunja Mijatović v súvislosti s nezákonnými sterilizáciami v liste poukazuje aj na analýzu, ktorú som v roku 2018 zrealizovala a v ktorej taktiež upozorňujem na potrebu nájsť efektívne riešenie problému vo vzťahu k dotknutým ženám. Komisárka v liste vyjadruje mojej analýze a odporúčaniam plnú podporu.

V závere listu komisárka vyzýva na prikročenie k vyriešeniu problému a uzavretiu tejto temnej kapitoly, ako pre obete, tak pre štát. V tejto súvislosti odporúča spoluprácu s obeťami, ľudskoprávnymi inštitúciami či mimovládnymi organizáciami.

Celý list si môžete prečítať tu.

Som vďačná komisárke za podporu. Verím, že Slovenská republika vykoná potrebné kroky na nápravu. Už v stredu bude táto problematika témou na Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, na ktorom sa osobne zúčastním a na ktorom budú aj dotknuté ženy spolu s Poradňou pre občianske a ľudské práva.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky